Belangrijke data

Zondag 12 oktober 2014 : Eetdag /brunch– De Bongerd
Zondag 23 november 2014: Sinterklaas – De Bongerd
Zaterdag 31 januari 2015: kienavond – De Bongerd
Zondag 15 maart 2015: Playbackshow – De Bongerd
Zondag 18 mei 2015: Eerste communie
Vrijdag 5 juni 2015: Schoolfeest: Kadee goes Hollywood